Som erstatning for manglende tænder, er det muligt at fremstille aftagelige proteser. En delprotese bruges, hvis nogle tænder mangler, mens en helprotese bruges, hvis alle tænder mangler.

 

 

 

Både del- og helproteser kan kombineres med implantatbehandling, så man opnår en bedre fastholdelse. Det kan især være svært at opretholde ”sugeevnen” i undermunden, og det kan implantater forbedre væsentligt. Protesebehandlinger anses generelt for at være det billige alternativ til enten broer eller implantater.