Privatlivspolitik

Kære Patient

Nedenfor kan du læse klinikkens persondatapolitik.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt at vi registrerer, og anvender visse oplysninger om dig. Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.


De oplysninger som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsmæssige oplysninger til andre personer uden for klinikken, vil som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9. 


Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregnings mæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig. F.eks. via din region, kommune eller et forsikringsselskab.


Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, kan din nye tandlæge rekvirere din journal fra os, og din nye tandlæge overtager herefter pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde som beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end beskrevet ovenfor.


Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregnings mæssige formål, opbevarer vi så længe dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregnings mæssige formål registreres på grundlag af art. 6 stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondataloven $ 6, stk 1, nr. 2 og nr. 7).


Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke
slette oplysninger i din journal, men hvis du mener at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.


Venlig hilsen
Østerbro Tandlægerne

Kontakt os

Du kan altid ringe os til os på tlf. +45 3542 1053 – ellers kan du maile eller bede om at blive ringet op.